©2014-2017, SỞ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 07- Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Điện thoại: 0350 3640067; Fax: 0350 3631435 .